Dec 31, 2016

நெருப்புநரி உலவிக்கு(Firefox) அருமையான தரவிறக்க மேலாளர் இணைப்பு நீட்சி(add-on)

இணையத்தில் உலவ கணிணிக்கு பல விதமான புகழ்பெற்ற சில உலவிகள் chrome, Firefox , opera, safari  இருக்கிறது .அதில்  கட்டற்ற இலவச மென்பொருளான நெருப்புநரி உலவிக்கு நீட்சிகள் என்று ஒரு பெரிய பட்டியலே இருக்கிறது. அதில் நெருப்புநரி உலவிக்கு சில அவசியமான இணைப்பு நீட்சிகளை(add-on) பழைய பதிவில் எழுதி இருக்கிறேன். தரவுகளை  தரவிறக்கம்  செய்ய அருமையான தரவிறக்க மேலாளர் (Downloading manager)இணைப்பு நீட்சியைத் தான் இப்பொழுது பார்க்கப்போகிறோம்.